Dine data

Dine data

Tavshedspligt og behandling af informationer om klienter

Tavshedspligt


Jeg har tavshedspligt i forhold til det, mine klienter fortæller under samtaler. Det er lovpligtigt, (i følge psykologloven) at jeg noterer og opbevarer oplysninger om klienter, og om det vi taler om.

Europæisk lovgivning omkring datasikring kræver, at jeg informerer mine klienter om følgende:


Hvilke oplysninger jeg opbevarer
Jeg noterer og gemmer særligt oplysninger om sociale og helbredsmæssige forhold, da det kan være relevant i forbindelse med behandling.
Dertil registrerer jeg oplysninger, der er nødvendige I forbindelse med afregning.
Jeg kan modtage helbredsoplysninger om klienter fra andre, som eksempelvis forsikringsselskaber eller læge.

Opbevaring af oplysningerne
Jeg er forpligtet til at opbevare oplysninger om klienter på sikker og forsvarlig vis.
Journaler opbevares i det tidsrum, der er fastlagt via Psykologloven. Det er 5 år fra det seneste notat i journalen.
Informationer til brug for afregning og regnskab opbevares så længe, det er nødvendigt.


Videregivelse af oplysninger
Videregivelse af oplysninger om en klient må som udgangspunkt kun ske med klientens samtykke.
I særlige tilfælde har jeg lov til at videregive oplysninger uden samtykke. Eksempelvis til egen læge. Klienten vil i de tilfælde blive informeret derom.
I nogle tilfælde er jeg lovmæssigt forpligtet til at videregive oplysninger. Det træder i kraft, hvis jeg vurderer, der er alvorlig risiko for skade på klienten eller på andre. Jeg har skærpet underretningspligt i tilfælde af alvorlig mistanke om, at et barns udviklingsbetingelser er i risiko.


Klientens rettigheder omkring oplysningerne
Klienter kan få indblik i opbevarede oplysninger om sig selv. Jeg må ikke slette eller rette oplysninger i journaler, men jeg kan lave tilføjelser.


Lovgivning
Jeg overholder gældende lovgivning, herunder EU’s persondataforordning, Psykologlov, Straffelov og anden relevant lovgivning for at kunne gøre mit arbejde respektfuldt og etisk.
Hvis en klient har noget at udsætte på, hvordan jeg håndterer oplysninger om vedkommende, vil jeg som udgangspunkt gerne vide det og forsøge rette op på situationen.

Derudover kan klager over min behandling af personoplysninger indgives til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk)
Hvis du har noget at udsætte på min behandling i forhold til dig, vil jeg gerne, du fortæller mig det og derved blive givet muligheden for at bedre min behandling. Dertil har du mulighed for at klage over sundhedsfaglig behandling ved Styrelsen for Patientklager på www.stpk.dk eller søge erstatning på www.pebl.dk. Har du en klage vedrørende de rammer for dine behandlingsmuligheder, der er fastsat af Regionen, kan du henvende dig direkte til Praksisområdet i Region Nordjylland. Klager kan også fremsættes for Psykolognævnet, som er tilsynsmyndighed for autoriserede psykologer.


Der kan komme noget godt ud af fejl
Hvis du oplever, at noget er gået galt i forbindelse med din eller en pårørendes behandling eller pleje i sundhedsvæsenet, så har du mulighed for at indberette dette med det formål at forbedre sundhedsvæsenet, så noget lignende ikke sker for andre. Jeg er forpligtet til at rapportere utilsigtede hændelser, både de som finder sted i kontakten med mig, og de jeg får kendskab til har fundet sted andre steder i sundhedsvæsenet. Utilsigtede hændelser rapporteres på www.stps.dk. Her kan du også læse mere om utilsigtede hændelser.


Venlig hilsen
Mette Winther Jørgensen