Hvorfor søge psykolog

Hvorfor søge psykolog

Når livet er vanskeligt

Det kan ind imellem føles uoverskueligt at fortsætte.

Måske opleves situationen vanskelig, og hverken familie eller venner kan være behjælpelige. Det kan være en fordel at tale med en udenforstående og objektiv person.


På baggrund af min ekspertise og erfaring, kan jeg bidrage med nye perspektiver, dybere indsigt og større forståelse i forhold til dig selv.

Det kan føre til større valgfrihed i livet og mod på at gå nye veje.

Ved et ønske om indsigt

Til tider kan man stå uforstående overfor ens egne eller andre menneskers reaktioner.

Måske er der bestemte områder af tilværelsen, der ikke giver mening.


Jeg kan under en samtale være en hjælp til at undersøge sådanne problemer på en måde, så du opnår større viden og forståelse af dig selv og af andre. Det kan medføre til forandringer i din egen tilværelse og livsførelse.

Forbedring og forandring

Nogle gange er der brug for assistance til at finde nye veje at gå eller nye måder at anskue eller takle det eksisterende.


Jeg kan bruges som en katalysator for at nå nærmere hen mod at leve det liv, du ønsker.