Priser

Priser

Priser og afbudsregler

Tilskud fra Sundhedsforsikring / Sygesikringen Danmark


Du kan bruge din Sundhedsforsikring til at dække det fulde psykologhonorar eller egenbetalingen.
Det er dit ansvar at søge tilskud hos din forsikring.
Oplys gerne om medlemsskab af Sygesikringen Danmark ved første samtale, så registreres din betaling automatisk, og du vil få refusion fra Danmark. 

Billeder fra klinik